logo

BUDŻET OBYWATELSKI
DLA
NIEPOŁOMIC

Budżet obywatelski
to wydzielona kwota z budżetu gminnego, o wydaniu której decydują bezpośrednio mieszkańcy...

Aktualności
2016-09-20

Zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2017. Trwa liczenie i weryfikacja głosów. Wyniki poznamy 10.10.2016 r.

2016-05-31

Zakończyła się ocena formalna projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. Lista wszystkich złożonych projektów dostępna jest tutaj.  Lista projektów wymagających korekty – tutaj.

2016-04-21

Dziś ruszają spotkania z mieszkańcami w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Gminie Niepołomice 2017.

Konsultacje odbędą się w czterech miejscowościach:
21 kwietnia (czwartek) o godz. 17.00 w OSP w Podłężu
21 kwietnia (czwartek) o godz. 19.00 w świetlicy Domu dla Ociemniałych Mężczyzn przy ul. Czackiej
22 kwietnia (piątek) o godz. 17.00 w Domu Kultury w Zabierzowie Bocheńskim
22 kwietnia (piątek) o godz. 18.30 w Domu Kultury w Woli Batorskiej
28 kwietnia (czwartek) o godz. 17.00 w LAS w Niepołomicach (Biblioteka).

Dodatkowych informacji o spotkaniach udziela Referat Promocji i Kultury Urzędu Miasta, ul. Zamkowa 5, tel. 12 250 94 48.

Budżet obywatelski to wydzielona kwota z budżetu gminnego, o wydaniu której decydują bezpośrednio mieszkańcy. Na wprowadzenie takiej formy angażowania mieszkańców w sprawy publiczne zdecydowało się już ponad 80 miast w Polsce.

W listopadzie 2014 r. rozpoczęliśmy projekt "Lepsze Niepołomice", którego celem jest zwiększenie partycypacji publicznej oraz integracji społecznej mieszkańców gminy Niepołomice poprzez wdrożenie budżetu obywatelskiego w 2015 r. Projekt realizowany jest w partnerstwie trzech instytucji - Fundacji Instytut Studiów Strategicznych z Krakowa, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej oraz Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice.

Założeniem projektu jest zaangażowanie mieszkańców gminy na każdym etapie wdrażania budżetu obywatelskiego. W grudniu 2014 r. powołana została Rada Programowa Budżetu Obywatelskiego, w skład której weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad osiedlowych, sołectw, rady gminy, urzędu miasta oraz niezrzeszeni mieszkańcy gminy.

Rada Programowa opracowała projekt Regulaminu Budżetu Obywatelskiego, który poddany został konsultacjom społecznym. Protokoły ze spotkań Rady dostępne są tutaj. Projekt Regulaminu, uwzględniający uwagi zgłoszone przez mieszkańców trafił pod obrady Rady Miejskiej w Niepołomicach. W dniu 12.03.2015 r. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę wprowadzającą Budżet Obywatelski w gminie Niepołomice .

W kwietniu i maju spotykaliśmy się z mieszkańcami sołectw i osiedli. Informowaliśmy na czym polega Budżet Obywatelski, jakie są zasady zgłaszania, oceny i wyboru projektów.

Nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego prowadzony był od 1 do 30 czerwca. Złożonych zostało 136 wniosków, z czego pod głosowanie mieszkańców skierowanych zostanie 115. Lista wszystkich złożonych projektów dostępna jest tutaj.

Głosowanie odbyło się w dniach od 10. do 18. października. Głosować mogły osoby, które ukończyły 16 rok życia oraz są zameldowane na terenie gminy Niepołomice.

Głosować można było  osobiście, przez Internet oraz korespondencyjnie. Więcej informacji odnośnie zasad głosowania dostępnych jest tutaj.

Oddanych zostało prawie 7 000 głosów,  do realizacji zakwalifikowanych zostało 58 projektów. Wyniki głosowania dostępne są tutaj.
Harmonogram budżetu obywatelskiego w gminie Niepołomice

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG