logo

BUDŻET OBYWATELSKI
DLA
NIEPOŁOMIC

Budżet obywatelski
to wydzielona kwota z budżetu gminnego, o wydaniu której decydują bezpośrednio mieszkańcy...

Aktualności
2016-10-15

Jutro od 10.00 na Rynku w Niepołomicach zbieramy okulary dla Afrykańczyków. W zbiórce pomaga nam Marta Makowska, koordynatorka Budżetu Obywatelskiego w gminie Niepołomice. Będzie okazja porozmawiać o tegorocznej edycji Budżetu, chcemy również poznać Wasze propozycje odnośnie zgłaszania i wyboru projektów w przyszłym roku. Zapraszamy. Z okularami oczywiście.

2016-10-11

Klinika OKULUS oraz Fundacja Dzieci Afryki prowadzą zbiórkę pt. “Okulary dla Afryki“. Okulary przekazywane są biednym mieszkańcom Kamerunu, Ghany, Burundii i Ruandy. Okulary korekcyjne są dla większości Afrykańczyków dobrem nieosiągalnym. Dzieci z wadami wzroku są skazane na złe widzenie przez całe życie. Ogranicza to ich rozwój, edukację oraz odbiera im szansę na normalne życie w tej trudnej rzeczywistości.
Chcemy, żeby pomoc dla Afryki popłynęła również z Niepołomic. W niedzielę 16.10.2016 r. (10.00-16.00) będziemy zbierać okulary na Rynku w Niepołomicach.
Do akcji włączyły się również:
– Biblioteka Publiczna w Niepołomicach,
– pracownia optyczna CHROBOT OPTICAL (Niepołomice, ul.Parkowa 16),
– salon optyczny OPTIKOS ŚWIAT OKULARÓW (Niepołomice, ul. Rynek 9).
W ww. miejscach można zostawiać okulary do 15 listopada 2016 r.
Kilka uwag od organizatorów akcji, dotyczących zbiórki:
– zbieramy używane okulary w plusach i minusach, ale bez cylindrów,
– zbieramy używane okulary przeciwsłoneczne,
– okulary powinny być w dobrym stanie, tzn. mieć wszystkie elementy opraw nieuszkodzone, a szkła nie mogą być porysowane w centrum,
– w Afryce jest problem z wodą, jeśli ktoś ma możliwości wyczyszczenia okularów, to będziemy bardzo wdzięczni. Wszystko robimy własnymi siłami osób, które pracują w Fundacji Dzieci Afryki oraz w Klinice Okulus w Bielsku-Białej i Jaworznie, i jak przychodzi kilka tysięcy okularów, to jest to ogrom pracy.

2016-10-10

Znamy wyniki głosowania na zadania w Budżecie Obywatelskim na 2017 r. W głosowaniu wzięło udział 7 697 osób  (35% uprawnionych), o prawie tysiąc więcej niż w roku ubiegłym. Największą frekwencję odnotowano w Zabierzowie Bocheńskim (48%). Bardzo dobrze wypadły również Wola Batorska (44%), Słomiróg (43%) i Podłęże (41%). W Niepołomicach zagłosowało 35% uprawnionych. Najmniejszym zainteresowaniem głosowanie cieszyło się w tych miejscowościach, gdzie łączna wartość projektów była niższa niż kwota przyznana na Budżet Obywatelski (Zagórze – 16%, Suchoraba – 19%). Z wynikami naboru można zapoznać się  tutaj.

Budżet obywatelski to wydzielona kwota z budżetu gminnego, o wydaniu której decydują bezpośrednio mieszkańcy. Na wprowadzenie takiej formy angażowania mieszkańców w sprawy publiczne zdecydowało się już ponad 80 miast w Polsce.

W listopadzie 2014 r. rozpoczęliśmy projekt "Lepsze Niepołomice", którego celem jest zwiększenie partycypacji publicznej oraz integracji społecznej mieszkańców gminy Niepołomice poprzez wdrożenie budżetu obywatelskiego w 2015 r. Projekt realizowany jest w partnerstwie trzech instytucji - Fundacji Instytut Studiów Strategicznych z Krakowa, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej oraz Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice.

Założeniem projektu jest zaangażowanie mieszkańców gminy na każdym etapie wdrażania budżetu obywatelskiego. W grudniu 2014 r. powołana została Rada Programowa Budżetu Obywatelskiego, w skład której weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad osiedlowych, sołectw, rady gminy, urzędu miasta oraz niezrzeszeni mieszkańcy gminy.

Rada Programowa opracowała projekt Regulaminu Budżetu Obywatelskiego, który poddany został konsultacjom społecznym. Protokoły ze spotkań Rady dostępne są tutaj. Projekt Regulaminu, uwzględniający uwagi zgłoszone przez mieszkańców trafił pod obrady Rady Miejskiej w Niepołomicach. W dniu 12.03.2015 r. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę wprowadzającą Budżet Obywatelski w gminie Niepołomice .

W kwietniu i maju spotykaliśmy się z mieszkańcami sołectw i osiedli. Informowaliśmy na czym polega Budżet Obywatelski, jakie są zasady zgłaszania, oceny i wyboru projektów.

Nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego prowadzony był od 1 do 30 czerwca. Złożonych zostało 136 wniosków, z czego pod głosowanie mieszkańców skierowanych zostanie 115. Lista wszystkich złożonych projektów dostępna jest tutaj.

Głosowanie odbyło się w dniach od 10. do 18. października. Głosować mogły osoby, które ukończyły 16 rok życia oraz są zameldowane na terenie gminy Niepołomice.

Głosować można było  osobiście, przez Internet oraz korespondencyjnie. Więcej informacji odnośnie zasad głosowania dostępnych jest tutaj.

Oddanych zostało prawie 7 000 głosów,  do realizacji zakwalifikowanych zostało 58 projektów. Wyniki głosowania dostępne są tutaj.
Harmonogram budżetu obywatelskiego w gminie Niepołomice

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG